Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

  
  
  
 

Sikkerhetsprodukter 

 

Skader forårsaket av kanyler og andre skarpe medisinske anordninger er en vesentlig trussel mot helse og sikkerhet for helsepersonell.

 

Utover at en rekke nasjonale retningslinjer og lover krever at arbeidsgiver beskytter helsepersonell mot skader fra skarpe gjenstander, presiseres det i EU-direktivet Prevention of Sharp Injuries (2010/32/EU) fra mai 2010 at det skal iverksettes ytterligere beskyttelsestiltak for arbeidstakere som arbeider på sykehus og i helsesektoren og som risikerer å bli utsatt for skader fra skarpe gjenstander.

 

Direktivet skal implementeres av alle EUs medlemsstater i mai 2013, og er juridisk bindende også i Norge gjennom EØS-avtalen. Direktivet skal være fullt implementert i Norge innen 10. mai 2013, men endringene som skisseres i direktivet skal implementeres så snart det er praktisk mulig. Flere av direktivets bestemmelser er alt regulert i flere forskrifter gitt i medhold av arbeidsmiljøloven.

 

Det betyr at norske sykehus skal oppnå sikrest mulig arbeidsmiljø for helsepersonell ved å forebygge alle former for medisinske stikkuhell. Risikovurderinger skal utføres, og så vidt mulig skal muligheten for å bli utsatt for skarpe medisinske gjenstander helt fjernes.

 

Mediplast har flere løsninger til sikrere arbeidsmetoder med henblikk på å redusere forekomsten av personskader forårsaket av skarpe gjenstander.
 

 
 Download information    
pdf Brosjyre SANDEL nov 2016 NO.pdf 2106 KB 04-10-2018
pdf Rådets Direktiv 2010 32 EU Om forebyggelse af stikskader i Sygehus og Sundhedssektoren.pdf 744 KB 23-10-2012
   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00