Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

 

Salgs- og leveringsvilkår

 

Nedenforstående salgs- og leveringsvilkår gjelder for alle typer leveranser og service fra Mediplast AS, selv om kundene angir andre vilkår. Avvik gjelder kun etter skriftlig avtale.
 
Priser
Angitte priser i prislister, tilbud, anbud, ordrebekreftelser og på fakturaer er eksklusive MVA.  Prisene er de som gjelder ved fakturering, med unntak av tidsbegrenset avtale eller en ordrebekreftet pris.
 
Leveranser
For leveranser i Norge gjelder fri leveranse. Ved ordre under NOK 1000,- ekskl. MVA, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på NOK 300,-.
 
Skaffevarer
Varer som ikke inngår i Mediplast sitt normale sortiment, som bestilles spesielt for kunde, kan ikke returneres.
 
Påsyn
Varer til påsyn kan aksepteres såfremt det foreligger en særskilt grunn.  En påsynsperiode er normalt 14 dager ifølge avtale. Varer til påsyn blir enten fakturert med returrett skrevet på fakturaen, eller levert med avtalt tid for påsyn skrevet på følgeseddelen. Hvis varen ikke returneres ifølge avtalt tid betraktes varen som kjøpt og kunden blir fakturert for varen. Spesielle tilpasninger på produktet vil alltid bli fakturert.  Hvis varen returneres, skal det skje senest den siste dagen av avtaleperioden.
Fritt levert Mediplast.
 
Reklamasjoner
Ved skader på produktet skal kjøper reklamere til Mediplast straks etter mottagelse.
 
Transportskader
Er det påført skader på varen eller emballasjen under transport, skal mottageren ved signering av fraktseddel eller følgeseddel umiddelbart rapportere dette til transportøren og samtidig informere Mediplast om skaden.
 
Returer
Retur av varer aksepteres kun etter avtale med Mediplast og innen 30 dager etter faktureringsdato. Følgeseddel eller faktura skal vedlegges returen. Hvis returen ikke skyldes Mediplast skal avsenderen betale returfrakten samt debiteres en returavgift på 10% av vareverdien, dog ikke mindre enn NOK 500,- ekskl. MVA.  Unntatt for dette er påsynsavtalen.  Kreditering skjer når varen + emballasjen er uskadet og i den stand da den ble levert til påsyn. Hvis varen taes i retur etter egen avtale senere enn 30 dager fra fakturadato, trekkes automatisk 25% av på kreditnotaen.  Ingen returer aksepteres etter 60 dager.  Sterile og spesielt hjemhentet varer, kan ikke returneres.  Skyldes returen feilleveranse eller leveranse av defekte varer, dekkes fraktkostnadene av Mediplast.
 
Betaling
Betalningsvilkårene er 30 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.  Etter forfallsdato beregnes morarente ifølge renteloven.
 
Garanti
Garanti utelates ifølge Kjøpsloven.

 
 

   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00