Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

  
  
 

Personlig beskyttelse


Du som arbeider i helsesektoren utsettes daglig for mange ulike typer ytre påvirkning.
 

I dag finnes det mange måter å beskytte seg på, både når det gjelder bakterier, virus og kirurgisk røyk, eller i form av kjemiske komponenter.

 

Som distributør for noen av verdens største produsenter av medisinske hansker, masker/åndedrettsbeskyttelse, operasjonsfrakker og draperinger, har vi bygget opp en stor kunnskapsbank, der du på de følgende sidene har mulighet til å ta del i den kunnskapen.
På hvert produktområde finner du filer med mer informasjon.

 

Mediplast tilbyr seminarer innen området «personlig beskyttelse». Vi kan også tilby kostnadsfri undervisning til din avdeling i form av ½- 1 times instruksjon/forelesning på for eksempel et morgenmøte med samme tema. Kontakt oss for mer informasjon.
 

   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00