Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Onkologi

 

Korte- og langsiktige effekter ved eksponering av farlige legemidler skaper uro for personale som håndterer disse, og andre som er i kontakt med personale. NIOSH, OSHA, ONS og ASH har alle identifisert problemet og har etablert retningslinjer for sikker håndtering av farlige legemidler.
 
ICU Medicals onkologiserie tilrettelegger transport, administrasjon og tar seg av slike produkter som oppfyller kravene for personlig beskyttelsesutstyr.
 
Vi har forberedt oss på toxiske legemidler med en mengde bekjentgjøringer og med Genie, et helt lukket system. Vi har også Spiros, som kan anvendes under spesiell transport av farlige legemidler eller i blandnings- prosessen.  Til slutt  har vi ett bredt sortiment av infusjonssett for håndtering av cytostatika. 
 
ICU Medical Oncology Preparation & Delivery System

 

   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00