Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

  
  
  
  
  
  
 

Neutron

 

Med en ny revolusjonerende teknologi for å redusere reflux og for å optimalisere bruken av katetre, har vi nå lansert Neutron.  Reflux er hovedårsaken til stopp i katetret som oppstår når blodet stiger opp i katetret. Disse stoppene kan forsinke behandlingen, som igjen medfører økte kostnader.

 

Neutron har, foruten ICU Medicals patenterte split-septum, også en silikonventil som motvirker reflux i begge retninger ved både aspirering og injisering.

 

Den er godkjent for bruk av blod, cytostatika og fett i opptil 7 døgn.  Neutron har et komplett lukket system som beskytter mot forurensninger og man skal ikke benytte beskyttelseshette etter bruk.

 

Vi har det bredeste tilbudet av nålfrie tilslutninger/sikkerhetskoplinger. Om du ikke finner det du søker etter kan det designes og tilpasses til din avdelings behov.  Vårt sortiment: MicroClave på 3-veiskraner, på infusjonsslanger og på lavvolumsslanger.

 

Klikk her for å se, hvordan Neutron fungerer.
 

 
 Download information    
pdf 3 Neutron NO 160714.pdf 167 KB 24-04-2018
   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00