Mediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00
Home
Produkter
Om oss
Kontakt
Søk

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Åndedrettsbehandling

 
Åndedrett omfattar et stort område med et komplett tilbud på produkter – alt fra oksygenmasker og åndedrettsutstyr til oksygenslanger og ventilasjonsballonger.
 
Vi markedsfører et bredt sortiment av egenproduserte produkter for åndedrettsbehandling. Noen produkter er PVC-frie, og hele produktserien er latexfri. Dette har en avgjørende betydning for deg og dine pasienter når det gjelder risiko for å utvikle allergi for disse stoffene.
 
Vi har produktene, uansett om du arbeider med pasienter som trenger oksygen- eller ånderettsbehandling, eller om du arbeider på intensiv – eller anestesiavdeling. 

   


Mediplast International
Mediplast Sweden
Mediplast Denmark
Mediplast Norway
Mediplast Finland
Mediplast GmBH
Mediplast BeNeLux BVMediplast AS | Tollbugata 115 | NO-3041 Drammen, Oslo | Norge | T +47 32 88 11 00