I vår kalender kan du se aktuelle utstillinger, foredrag og event hvor du kan komme i kontakt med oss.

11 oktober

-

12 oktober

2022

11 oktober - 12 oktober 2022

13 oktober

-

14 oktober

2022

Fair / Mässa / Tapahtumat

Dansk Otokirurgisk Selskabs årsmøde

Hotel Hesselet, Nyborg

13 oktober - 14 oktober 2022

Fair / Mässa / Tapahtumat

Dansk Otokirurgisk Selskabs årsmøde

Hotel Hesselet, Nyborg

14 november

-

15 november

2022

Fair / Mässa / Tapahtumat

Valtakunnalliset Tartuntatautipäivät

Helsinki, Finland

14 november - 15 november 2022

Fair / Mässa / Tapahtumat

Valtakunnalliset Tartuntatautipäivät

Helsinki, Finland

23 november

-

25 november

2022

Meeting / Möte / Tapaaminen

Operatiiviset päivät

Helsinki

23 november - 25 november 2022

Meeting / Möte / Tapaaminen

Operatiiviset päivät

Helsinki